Social idéverkstad 2.0

Social idéverkstad 2.0

Social idéverkstad 2.0

Vår första sociala idéverkstad som ägde rum i januari gav mersmak. En del har hänt sedan dess och vi vill fortsätta vidare. Vi tror att det sociala och diakonala perspektivet är viktigt för vår gemenskap här i Norrmalmskyrkan. Därför ordnas ”Social idéverkstad 2.0” den 19 oktober kl 11-16. Kom, tyck, tänk, låt dig inspireras och inspirera!

Program för dagen

11.00 Inledning

11.15 Så här gjorde vi. Pastor Katarina Alexandersson berättar om hur Andreaskyrkan välkomnade ”Påsk i gemenskap” och vad det har lett vidare till.

12.00 Social idéverkstad i grupper

13.00 Vi äter lunch tillsammans

13.45 Kontakter i närsamhället. Pär-Johan Svensson och Elisabet Ravelojaona

14.15 Fortsatt idéverkstad

14.45 Fika och redovisning av gruppdiskussionerna

15.15 Avslutning och bön

 

I grupperna samlas vi kring dessa diskussionsämnen:

Kyrkan mitt i byn – Hur ser vår del ut i Vasastans nätverk kring socialt arbete?

Omsorgsgrupper – Hur arbetet gått vidare sedan i januari. Vad blir nästa steg?

Språkgrupper – Språkcafé och gemensamma gudstjänster på gång – och sedan?

Alternativa mötesformer – Fler sätt att mötas?

Dessa mina minsta – Ska vi gå in i arbetet ”Lunch i gemenskap”?

Social idéverkstad – i alla grupper. Hur kan vi gå vidare och utveckla församlingens engagemang för utsatta grupper i vårt samhälle?

 

Anmäl gärna att du kommer: elisabet@norrmalmskyrkan.se eller tel. 070-422 41 98.