Social idéverkstad

Social idéverkstad

Varmt välkommen till årets första församlingsmöte! En spännande dag för församlingsmedlemmar, men även för dig som känner starkt för Norrmalmskyrkan. Detta blir en möjlighet att påverka och låta sig påverkas!

Den här gången får församlingsmötet ett annat upplägg än vanligt. Det blir föreläsningar, social idéverkstad i grupper, diskussioner och gemenskap. Dessutom äter vi lunch och fikar tillsammans.

Social idéverkstad

Så här ser programmet för den 19 januari ut:

11.00 ”Kyrkan har matchboll, men är inte ute på plan” (Ewa Nordenberg & Maria Lundgren. En ”social skjuts” med familjekonsulenterna Ewa och Maria från Frälsningsarmén kår 393 på Söder. Läs om deras sociala arbete på www.kar393.se).

12.00 Social idéverkstad i grupper

13.00 Vi äter lunch tillsammans

13.45 ”Hur ser vi ut, och syns vi ut?” (Emma Salmonsson,  kommunikatör i Norrmalmskyrkan, lyfter några tankar och idéer om vår visuella identitet och om hur vi kan använda vårt hus).

14.15 Fortsatt idéverkstad

14.45 Fika och redovisning av gruppdiskussionerna

15.40 Kort församlingsinfo

15.55 Avslutning

Vi hoppas att många viker den här dagen för församlingen, för dess nutid och framtid. Tillsammans kan vi uträtta mycket!

Anmäl gärna att du kommer senast 16 januari. Mejla info@norrmalmskyrkan.se eller ring 08-54 54 71 30. Är du vegetarian så uppskattar vi om du meddelar det i din anmälan.

Välkommen!
Hälsar församlingsstyrelsen genom dess sociala utskott