Sommarcaféer

Sommarcaféer

Välkommen till sommarcafé!

Gemenskap, fika och intressanta program, tre tisdagar i sommar:

19 juni kl. 12.30 – ”Med kamera i bagaget – ett bildsvep från några av våra resor”. Med Ing-Britt och Lars-Rune Holm.

17 juli kl. 12.30 – ”Gemenskapens tid – några tankar kring kyrkoåret”. Med pastor Stefan Albinsson.

14 augusti kl. 12.30 – “Bland risfält och skyskrapor i soluppgångens land”. Med pastor Eva Larsen.