Sommarträff

Sommarträff

Välkommen på sommarträff i Norrmalmskyrkan, tisdagar klockan 13.00-14.30 under perioden 15 juni-13 juli.

Samvaro, samtal kring något tema, enklast tänkbara fika och en kort andakt.

Liksom vid övriga samlingar i kyrkan iakttar vi den försiktighet som fortfarande behövs för att undvika smittspridning, vilket bland annat innebär anvisade platser med minst en meters mellanrum.

Välkommen!