Spelar det någon roll vad vi tror?

Spelar det någon roll vad vi tror?

question-mark

Höstens temagudstjänster i Norrmalmskyrkan

1 sept kl. 11.00 | 8 sept kl. 11.00 | 15 sept kl. 16.00 | 22 sept kl. 11.00

”En Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på någon, såsom jag ofta har sagt att endast hjärtats förtröstan och tro gör både Gud och avgud. Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud.”

Jag tänker ibland på det här citatet från Martin Luthers stora katekes. Jag är själv inte lutheran och får erkänna att det finns mycket hos Luther som jag ställer mig frågande till. Men här tycker jag att han hamnar mitt i prick.

Citatet betonar att tro först och främst handlar om tillit och förtröstan. Enligt Luther (och här är jag beredd att hålla med honom) är detta något djupt allmänmänskligt. De flesta människor tror på något slags ”gud” i den meningen att de har något som är extra värt att lita på – kanske inte alltid i teorin, men i praktiken.

Om trons väsen är ”förtröstan” kan det förstås också vara värt att fundera på trons innehåll. Vad är värt att lita på? Och spelar det någon roll (för oss själva och för andra) vad detta är? ”Gods och pengar, varvid man fäster hela sitt hjärta, är den allra vanligaste avguden på jorden”, skriver Luther längre fram i samma katekes.

I höst kommer vi att ha en temaperiod i Norrmalmskyrkan: ”Spelar det någon roll vad vi tror?”. Ordet ”vi” i rubriken är medvetet vald. Ingens tro är exakt densamma som någon annans; var och en äger och utvecklar sin egen personliga tro. Samtidigt är tro något vi kan behöva göra gemensamt – för vår egen skull och för andras.

Vi inleder temaperioden på samlingsgudstjänsten den 1 september.

Pastor Stefan Albinsson

Temagudstjänsterna:

1 sept kl. 11: Spelar det någon roll VAD vi tror?

8 sept kl. 11: Spelar det någon roll vad VI tror?

15 sept kl. 16: Spelar det någon roll vad vi TROR?

22 sept kl. 11: Spelar det någon ROLL vad vi tror?