månadsbladet Tag

Nu är sommarens nummer av Månadsbladet ute! Det bjuder på läsning om vår nya diakon Gunnel Näsfors, vad som händer i kyrkan i sommar, rapport från kyrkokonferensen och mycket mer. Trevlig läsning! Läs sommarbladet här...

Norrmalmskyrkans Månadsblad ges ut sex gånger per år, och nu är numret för december-januari ute. Läs hela bladet här!...