Temagudstjänst: ”Diakonins bord”

Temagudstjänst: ”Diakonins bord”

På söndag 19 april välkomnar vi dig till en temagudstjänst kl. 11.00.

I temagudstjänstens centrum står ”Diakonins bord” som genom omdukning vill visa olika sidor av en församlings diakonala och sociala kallelse. Vilka delar av diakonin blir just vi i Norrmalmskyrkan utmanade utav?

Medverkar gör pastor Stefan Albinsson, diakon Gunnel Näsfors och musiker Lotta Holmberg Larson. Under barnens gudstjänst bakar vi tillsammans, och efter gudstjänsten hålls träff för konfirmanderna.

Varmt välkommen!

Diakonins bord