Träff för daglediga: En levnadshistoria

Träff för daglediga: En levnadshistoria

5 MARS 12.30
Lemm Proos – med rötter i Estland, läkare i Sverige och Kongo samt associerad forskare vid Uppsala Universitet – delar med sig av sitt liv.

Vårens seniorprogram hittar du här