Träff för daglediga: ”För ett fortsatt aktivt och självständigt liv”

Träff för daglediga: ”För ett fortsatt aktivt och självständigt liv”

3 MARS KL 12.30

Fallsäkra dig själv och ditt hem
Lisa Nylander, fysioterapeut som i många år arbetat med fallprevention och friskvård för personer över 65 år, ger oss goda råd och delar med sig av sin erfarenhet.

Anpassa din bostad efter nya behov
Ann-Marie Stenman,
arbetsterapeut med lång erfarenhet från Stadsbyggnadskontorets Bostadsanpassningsavdelning berättar och ger praktiska råd kring förbättringar i bostadsmiljön.

Vårens seniorprogram hittar du här