Träff för daglediga: ”Generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd”

Träff för daglediga: ”Generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd”

”GENERALSEKRETERARE I SVERIGES KRISTNA RÅD”

1 OKTOBER kl 12.30

Karin Wiborn ger oss en inblick i hur det religiösa landskapet ser ut idag.
Karin är pastor och har tidigare varit missionsföreståndare i dåvarande Svenska Baptistsamfundet.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!