Träff för daglediga: ”Gud i verkligheten – att tala om tro i en sekulariserad tid”

Träff för daglediga: ”Gud i verkligheten – att tala om tro i en sekulariserad tid”

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: ”GUD I VERKLIGEN – ATT TALA OM TRO I EN SEKULARISERAD TID”

26 November kl 12.30

Eva Cronsioe, präst, journalist, författare, delar tankar och erfarenheter.
Eva har rötter i Norrmalmskyrkan.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!