Träff för daglediga: Kristen i Japan

Träff för daglediga: Kristen i Japan

5 FEBRUARI 12.30
Eva Larsen är pastor i Norrmalmskyrkan. Hon är uppväxt i Japan och har idag färska erfarenheter från ett uppdrag inom Equmeniakyrkans systerkyrkor i landet.
Seniorföreningens årsmöte äger rum före samlingen, kl. 12.00.
Vårens seniorprogram hittar du här