Träff för daglediga: ”Musikskolan i mitt hjärta”

Träff för daglediga: ”Musikskolan i mitt hjärta”

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: ”MUSIKSKOLAN I MITT HJÄRTA”

29 oktober kl 12.30

Marie Rindborg, en legendar i Norrmalmskyrkans Musikskola. I mer än 30 år, sedan start, har Marie varit med och med kärlek, kunskap och etusiasm lett verksamheten. Marie kommer att dela med sig av sina minnen och sin rika erfarenhet.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!