Träff för daglediga: ”När vi inte längre förmår”

Träff för daglediga: ”När vi inte längre förmår”

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: ”NÄR VI INTE LÄNGRE FÖRMÅR”

15 Oktober kl 12.30

Jurist Birgitta Jönsson ger en inblick i juridiken kring äldres behov och informerar om framtidsfullmakt, god man och förvaltare.

 

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!