Träff för daglediga: ”Se på vår tröskel står…”

Träff för daglediga: ”Se på vår tröskel står…”


TRÄFF FÖR DAGLEDIGA

10 DECEMBER KL 12.30

Julavslutning med luciatåg från Musikutbildningen vid Bromma folkhögskola.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!