Träff för daglediga: Strövtåg i hembygden – Fröding i ord och ton

Träff för daglediga: Strövtåg i hembygden – Fröding i ord och ton

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: STRÖVTÅG I HEMBYGDEN – FRÖDING I ORD OCH TON

3 SEPTEMBER kl 12.30

Anders Andersson, operasångare, kyrkosångare och tidigare folkhögskolerektor, berättar om Gustaf Fröding och sjunger ett urval av hans texter.

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan. Varannan tisdag arrangerar Seniorföreningen träffar för daglediga, alltid med intressanta gäster.

 

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!