Träff för daglediga: ”Var det bättre förr?”

Träff för daglediga: ”Var det bättre förr?”

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: ”VAR DET BÄTTRE FÖR?”

12 NOVEMBER KL 12.30

Lars Gunnar Hjerne, med 50 års erfarenhet som läkare, berättar om förändring och framsteg i vården.

Kjell Haglund, också han med lång läkarerfarenhet, svarar för sången.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!