Träff för daglediga: Vårfestligt med lunch

Träff för daglediga: Vårfestligt med lunch

14 MAJ KL. 12.30
Vårfestligt med lunch
Lotta och Per-Åke Lindestad svarar för ett vårligt trivselprogram i tal och sång.
Lunch serveras 60 kr. Anmälan till detta tillfälle görs till 070-4224198.

Vårens seniorprogram hittar du här