Träff för daglediga den 19 oktober

Träff för daglediga den 19 oktober

Välkommen på träff för daglediga tisdagen den 19 oktober kl 12.30.

”Så kan vi underlätta vardagen med hjälp av dator och mobiltelefon.”

Carl-Olof Strand, ordförande i Föreningen SeniorNet Sweden, berättar om den digitala tekniken som en tillgång i vardagslivet. SeniorNet Sweden är en förening med nära 8000 medlemmar i hela landet och hjälper seniorer att ta del av de möjligheter digitaliseringen ger i dagens samhälle..

Servering.

 

Arr. Norrmalmskyrkans Seniorförening (Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG)
Studieförbundet Bilda