Två studiecirklar: Alpha och Bibelstudier utifrån vår tids frågor

Två studiecirklar: Alpha och Bibelstudier utifrån vår tids frågor

Alpha
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter mat tillsammans. Efter maten hålls ett föredrag utifrån en viss fråga, som t.ex. ”Vem är Jesus?” och ”Vad är bön?” Föredraget följs av gruppsamtal, där deltagarna kan ställa frågor och bidra med sina tankar.

Ledare: Eva Larsen

 

Bibelstudier utifrån vår tids frågor
Vi läser bibeln utifrån vår tids frågor med bland annat queerteologiska och befrielseteologiska glasögon.
Varje kurstillfälle inleds med att vi äter mat tillsammans.

Ledare: Stefan Albinsson

 

Båda grupperna träffas 11 onsdagar under hösten och våren kl 19.00-20.30
samt en lördag i vår.
Kursstart: 12 oktober, därefter i princip varannan vecka
Pris: 50:- per tillfälle för maten
Info och anmälan: Stefan Albinsson

 

Arr. Norrmalmskyrkan i samarbete med studieförbundet Bilda