Välkommen till höstens seniorträffar!

Välkommen till höstens seniorträffar!

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet i Norrmalmskyrkans Seniorförening. Även i höst bjuder Seniorföreningen in till Program för daglediga varannan tisdag kl. 12.30, alltid med intressanta program och gäster. Till de fasta inslagen hör, förutom dagens gäst, servering, sång, andakt och god gemenskap. Alla är varmt välkomna!

Höstens program bjuder på många spännande föreläsare och vacker musik. Se och ladda hem programmet här