Välkommen i påsk!

Välkommen i påsk!

På Palmsöndagen 29 mars kl.11.00  firar vi gudstjänst med temat Vägen till korset. Predikar gör Stefan Albinsson, Lotta Holmberg Larson spelar orgel, och Blåbärskörerna sjunger

Skärtorsdag 2 april kl. 18.00 är både stora och små varmt välkomna att gå på vår upplevelsevandring. Vi möts i entrén 18.00. Tillsammans gör barn och vuxna en vandring i lärjungarnas spår, med hjälp av bibelns texter, gemensamma sånger och vår egen fantasi. Kvällen inleds med en bakgrundsbeskrivning av den judiska påsken. Därefter följer vi lärjungarna då de skickas iväg för att förbereda påskmåltiden. Vi kommer till de dukade festborden, där vi äter kvällsmat tillsammans. Dramat fortsätter då lärjungarna utmanas av Jesus ord om att en av dem ska förråda honom. Vi firar en enkel nattvard tillsammans innan vandringen fortsätter ut till Getsemaneträdgård. Jesus ber lärjungarna vaka med honom, men de orkar inte. Uttröttade sover de och väcks av vapenskrammel. Vandringen avslutas vid vakternas eld, på gården utanför översteprästens hus. När tuppen gal på morgonen har Petrus hunnit förneka Jesus tre gånger.

Långfredag 3 april kl. 11.00 firar vi en mörkare och dovare gudstjänst än vad vi kanske är vana vid. Temat är ”Korset”. Stefan Albinsson predikar, Körensemblen sjunger och Maria Uddunge spelar flöjt.

Påskdagen 5 april kl. 11.00 firar vi en glad gudstjänst präglad av tacksamhet, glädje och hopp. Kristus är uppstånden! Elisabet Ravelojaona  håller i gudstjänsten, Lotta Holmberg Larson spelar orgel och påskkören sjunger.

Här kan du se vårt påskprogram och läsa lite mera om våra gudstjänster.

Varmt välkomna!

Påsken 2015 folder 2-webb Påsken 2015 folder 2-webb2

 

Tags: