Välkommen till sommarträffar!

Välkommen till sommarträffar!

Välkommen till sommarens

Sommarträffar!

Vi ordnar tre trevliga program, i slutet av varje sommarmånad. Dessa tre tisdagar bjuder vi in till samvaro och enkel lunch (40 kr).

Tisdag 30 juni kl. 12.30: POESI I ORD OCH BILD
Med pastor Elisabet Ravelojaona. Anmäl dig senast 28/6 till 0704-22 41 98.

Tisdag 28 juli kl. 12.30: DIAKONENS LUNCHTRÄFF
Vår diakon Gunnel Näsfors håller i programmet. Anmäl dig senast 26/7 till 0707-94 33 57.

Tisdag 25 augusti kl. 12.30: MÖTEN PÅ VÄGEN
Med pastor Elisabet Ravelojaona. Anmäl dig senast 23/8 till 0704-22 41 98.

Sommarträffar 2015