Välkommen till vårens seniorträffar!

Välkommen till vårens seniorträffar!

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet i Norrmalmskyrkans Seniorförening. Även i vår bjuder Seniorföreningen in till Träff för daglediga varannan tisdag kl. 12.30, alltid med intressanta program och gäster. Till de fasta inslagen hör, förutom dagens gäst, servering, sång, andakt och god gemenskap. Alla är varmt välkomna!

Vårens program bjuder på många spännande föreläsare och vacker musik. Hämta ditt eget exemplar av programmet här.