Aktuellt

Vår tro

Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare, som är verksam i världen för att uppenbara Guds vilja och kalla till ett liv i Jesu efterföljd.