Frågor & svar

Har du andra frågor än de du kan läsa här? Tveka inte att höra av dig!

Vem får komma till Norrmalmskyrkan?

Alla åldrar är välkomna, oavsett tro och livsfilosofi. De flesta samlingar är offentliga, men vi har även grupper och studiekurser som kräver en anmälan. Ring på porttelefonen om dörren är  låst. Vi finns där de flesta dagarna i veckan, mindre på lördagar.

Kan man bara ”dyka upp” till gudstjänsten, eller hur gör man?

Absolut. Det är bara att titta in. Själva kyrkrummet är en trappa upp. Det finns hiss för den som behöver. Efter gudstjänsten brukar vi fika tillsammans och vid första besöket bjuder vi självklart på fikat.

Kan man ta med sig barnen till gudstjänsten?

Javisst! Alla åldrar är välkomna! När någon av våra barnkörer medverkar är hela gudstjänsten upplagd för att passa barn. Några söndagar per termin inbjuder vi till “Söndagsklubben”. Då inleder vi tillsammans i stora kyrksalen, men efter en stund går barnen till sin egen gudstjänst som är uppbyggd kring berättande, sång , rörelse och skapande.

Vad är det egentligen för skillnad på att gå till en frikyrka och att gå till en kyrka inom Svenska kyrkan?

Idag är nog minst lika stora skillnader mellan olika församlingar inom ett och samma samfund, än vad det är mellan just en frikykrkoförsamling och en församling i Svenska kyrkan. Vårt mål är att skapa gudstjänster som berör viktiga frågor i livet och där människor kan känna sig delaktiga.

Kan man gifta sig i Norrmalmskyrkan?

Ja, våra pastorer har vigselrätt.

Stämmer det att ni viger par oavsett kön?

Ja, redan 2009 fattade vi beslut på ett församlingsmöte om könsneutral vigsel.

Kan man döpa sitt barn i Norrmalmskyrkan?

Nej. Även om vi idag tillhör det ekumeniska samfundet Equmeniakyrkan, där också barndop erbjuds, så följer just vår församling fortfarande den baptistiska doptraditionen. Det innebär att individen själv får välja om och när dopet ska ske. När ett barn föds välkomnas det i gudstjänsten genom en barnvälsignelse. Föräldrarna presenterar sitt barn, pastorn håller ett tal till föräldrar och församling om barnets plats i den kristna gemenskapen, om föräldraskapet och om alla vuxnas ansvar för barnen. Därefter ber pastorn för barnet och dess familj och förmedlar Guds välsignelse.

Kan en begravning hållas i Norrmalmskyrkan?

Ja. Vi har begravningsgudstjänster och det finns möjlighet att hålla minnesstund i våra lokaler efteråt.

Vem får komma till Norrmalmskyrkan?

Alla åldrar är välkomna, oavsett tro och livsfilosofi. De flesta samlingar är offentliga, men vi har även grupper och studiekurser som kräver en anmälan. Ring på porttelefonen om dörren är  låst. Vi finns där de flesta dagarna i veckan, mindre på lördagar.

Kan man bara ”dyka upp” till gudstjänsten, eller hur gör man?

Absolut. Det är bara att titta in. Själva kyrkrummet är en trappa upp. Det finns hiss för den som behöver. Efter gudstjänsten brukar vi fika tillsammans och vid första besöket bjuder vi självklart på fikat.

Kan man ta med sig barnen till gudstjänsten?

Javisst! Alla åldrar är välkomna! När någon av våra barnkörer medverkar är hela gudstjänsten upplagd för att passa barn. Några söndagar per termin inbjuder vi till “Söndagsklubben”. Då inleder vi tillsammans i stora kyrksalen, men efter en stund går barnen till sin egen gudstjänst som är uppbyggd kring berättande, sång , rörelse och skapande.

Vad är det egentligen för skillnad på att gå till en baptistkyrka/frikyrka och att gå till en kyrka inom Svenska kyrkan?

Det är nog mer skillnader mellan olika kyrkor inom samma samfund, än mellan just en baptistkyrka och svenska kyrkan. Vårt mål är att skapa gudstjänster som berör viktiga frågor i livet och där människor kan känna sig delaktiga.

Kan man gifta sig i Norrmalmskyrkan?

Ja, våra pastorer har vigselrätt.

Stämmer det att ni viger par oavsett kön?

Ja, redan 2009 fattade vi beslut på ett församlingsmöte om könsneutral vigsel.

Kan man döpa sitt barn i Norrmalmskyrkan?

Nej. Även om vi idag tillhör ett nybildad ekumeniskt samfund (Equmeniakyrkan) där också barndop erbjuds, så följer vi fortfarande den baptistiska doptraditionen. Det innebär att individen själv får välja om och när dopet ska ske. När ett barn föds välkomnas det i gudtjänsten genom en barnvälsignelse. Föräldrarna presenterar sitt barn, pastorn håller ett tal till föräldrar och församling om barnets plats i den kristna gemenskapen, om föräldraskapet och om alla vuxnas ansvar för barnen. Därefter ber pastorn för barnet och dess familj och förmedlar Guds välsignelse.

Kan en begravning hållas i Norrmalmskyrkan?

Ja. Vi har begravningsgudstjänster och det finns möjlighet att hålla minnesstund i våra lokaler efteråt.

Vem får komma till Norrmalmskyrkan?

Alla åldrar är välkomna, oavsett tro och livsfilosofi. De flesta samlingar är offentliga, men vi har även grupper och studiekurser som kräver en anmälan. Ring på porttelefonen om dörren är  låst. Vi finns där de flesta dagarna i veckan, mindre på lördagar.

Kan man bara ”dyka upp” till gudstjänsten, eller hur gör man?

Absolut. Det är bara att titta in. Själva kyrkrummet är en trappa upp. Det finns hiss för den som behöver. Efter gudstjänsten brukar vi fika tillsammans och vid första besöket bjuder vi självklart på fikat.

Kan man ta med sig barnen till gudstjänsten?

Javisst! Alla åldrar är välkomna! När någon av våra barnkörer medverkar är hela gudstjänsten upplagd för att passa barn. Några söndagar per termin inbjuder vi till “Söndagsklubben”. Då inleder vi tillsammans i stora kyrksalen, men efter en stund går barnen till sin egen gudstjänst som är uppbyggd kring berättande, sång , rörelse och skapande.

Vad är det egentligen för skillnad på att gå till en baptistkyrka/frikyrka och att gå till en kyrka inom Svenska kyrkan?

Det är nog mer skillnader mellan olika kyrkor inom samma samfund, än mellan just en baptistkyrka och svenska kyrkan. Vårt mål är att skapa gudstjänster som berör viktiga frågor i livet och där människor kan känna sig delaktiga.

Kan man gifta sig i Norrmalmskyrkan?

Ja, våra pastorer har vigselrätt.

Stämmer det att ni viger par oavsett kön?

Ja, redan 2009 fattade vi beslut på ett församlingsmöte om könsneutral vigsel.

Kan man döpa sitt barn i Norrmalmskyrkan?

Nej. Även om vi idag tillhör ett nybildad ekumeniskt samfund (Equmeniakyrkan) där också barndop erbjuds, så följer vi fortfarande den baptistiska doptraditionen. Det innebär att individen själv får välja om och när dopet ska ske. När ett barn föds välkomnas det i gudtjänsten genom en barnvälsignelse. Föräldrarna presenterar sitt barn, pastorn håller ett tal till föräldrar och församling om barnets plats i den kristna gemenskapen, om föräldraskapet och om alla vuxnas ansvar för barnen. Därefter ber pastorn för barnet och dess familj och förmedlar Guds välsignelse.

Kan en begravning hållas i Norrmalmskyrkan?

Ja. Vi har begravningsgudstjänster och det finns möjlighet att hålla minnesstund i våra lokaler efteråt.

Vad är egentligen utmärkande för baptismen?

Respekten för varje individs möjlighet att tolka Bibeln, tron och livet.Utifrån detta ansåg baptisten också att varje individ själv ska få besluta om sitt dop. Baptismen är från början en läsarrörelse. Man möttes i hemmen för att läsa Bibeln, be och försöka tolka Bibeln in i sin samtid. Kampen för demokrati, mänskliga rättigheter och religionsfrihet för alla har alltid varit viktiga grundstenar.

Jag känner att jag skulle vilja prata med någon, kan jag vända mig till er?

Ja, våra pastorer har tystnadsplikt och tar emot för samtal.

Är Norrmalmskyrkan öppen så att man bara kan komma och sitta i kyrkorummet en stund?

Man är varmt välkommen att komma till Norrmalmskyrkan bara för att sitta i kyrkorummet en stund, tända ett ljus, be, eller titta hur det ser ut hos oss. Om det inte är öppet när du kommer så ring på porttelefonen, då blir du insläppt. De flesta dagar i veckan finns det medarbetare i huset att prata med, men på måndagar och lördagar är de flesta anställda lediga.

Jag skulle vilja sjunga i kör, har ni någon man kan vara med i?

Absolut! Vi har körer för de flesta åldrar, kika här och se vad som kan passa dig!

Hur blir jag medlem i Norrmalmskyrkan?

Du kontaktar församlingsföreståndare Eva Larsen för samtal om medlemskap. Församlingen välkomnar som medlem den som på dopets grund vill dela församlingens liv och gemenskap. Som medlem har du rösträtt i församlingens högst beslutande organ: församlingsmötet.

 

Jag är en student på 21 år, har ni något för mig i er kyrka?

Kom och testa! Utöver våra gudstjänster har vi mycket musik och en engagerad ungdomskör. Det finns samtals- och studiegrupper.  Dessutom inträffar olika “happenings” under terminerna som musikcafé, höstfest och annat kul. Under fliken aktuellt hittar du vad som är på gång. Vi finns även på Facebook.

Jag är nyfiken på arkitekturen i Norrmalmskyrkan, kan jag få komma och titta?

Självklart ska du hälsa på oss och titta på den vackra byggnaden! Vill du gå runt och titta själv så dyk upp när det passar dig. Här kan du förresten läsa mer om arkitekturen och byggnaden redan nu.