Senior

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan genom Seniorföreningen. Många äldre är dessutom engagerade i andra verksamheter som vänder sig till alla åldrar; bland annat gudstjänster, den årliga julmarknaden, hembesök och värdskap i musikskolans café.

Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG).

 

Öppna träffar för daglediga

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder Seniorföreningen till träffar för daglediga. Intressanta gäster står för programmet och dessutom bjuds det på sång/musik, kaffeservering och en kort andakt.
Vill du veta mer om seniorföreningen och aktuellt program? Hör av dig till stefan@norrmalmskyrkan.se.

Tyvärr har vi behövt ställa in vårens första två samlingar (25 januari och 8 februari), men ser fram emot att genomföra följande:

Tisdag 22 februari
Värderingar på kristen grund hos svenska företagsledare
Mats Hallvarson, författaren, företagsledaren och f.d. ekonomijournalisten berättar om sin senaste bok Vad tror direktörerna på?

Tisdag 8 mars
Fröken Göran i orten
Göran Sahlén berättar om sitt mångåriga arbete som lågstadielärare i Järvaområdet.

Tisdag 22 mars
Behov, bistånd, balans
Agneta Lillqvist Bennstam, leg. läkare med många år inom hälso- och sjukvårdsarbetare i Kongo, ger sin bild av dagens situation.

Tisdag 5 april
Frivillig i amerikanska inbördeskriget – frikyrkoledare i Sverige i kamp för mänskliga rättigheter
Författaren Ola Larsmo berättar från sin bok Översten.

Torsdag 21 april
Distriktsdag, RPG Stockholm-Gotland
Separat program kommer.

Tisdag 3 maj
Kvinnligt religiöst ledarskap – 100 röster om kallelse, kamp och kvinnokollektiv
Görel Byström Janarv, teolog och  journalist
Efter samlingen hålls Seniorföreningens årsmöte.

Tisdag 17 maj
Sångerna vi sjöng
Önskesånger med sven-Erik Andersson

Arr. Norrmalmskyrkans Seniorförening (Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG)
Studieförbundet Bilda