Senior

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan genom Seniorföreningen. Många äldre är dessutom engagerade i andra verksamheter som vänder sig till alla åldrar; bland annat gudstjänster, den årliga julmarknaden, hembesök och värdskap i musikskolans café.

Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG).

 

Öppna träffar för daglediga

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder Seniorföreningen till träffar för daglediga. Intressanta gäster står för programmet och dessutom bjuds det på sång/musik, kaffeservering och en kort andakt.
Vill du veta mer om seniorföreningen och aktuellt program? Hör av dig till stefan@norrmalmskyrkan.se.