Senior

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan genom Seniorföreningen. Många äldre är dessutom engagerade i andra verksamheter som vänder sig till alla åldrar; bland annat gudstjänster, den årliga julmarknaden, hembesök och värdskap i musikskolans café.

Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG).

 

Öppna träffar för daglediga

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder Seniorföreningen till träffar för daglediga. Intressanta gäster står för programmet och dessutom bjuds det på sång/musik, kaffeservering och en kort andakt.
Vill du veta mer om seniorföreningen och aktuellt program? Hör av dig till stefan@norrmalmskyrkan.se.

Tisdag 21 september
Musikalisk höststart
Församlingsmusiker Marie Rindborg med gäster

Tisdag 5 oktober
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Anette Kyhlström, diakon i organisationen Hela Människan i Stockholms län, ger en inblick i hur människor i Stockholm lever i socialt och ekonomiskt utanförskap, och ger exempel på vad som görs för att hjälpa och upprätta. Sång av kören Gatans röster.

Tisdag 19 oktober
Så kan vi underlätta vardagen med hjälp av dator och mobiltelefon.
Carl-Olof Strand, ordförande i Föreningen SeniorNet Sweden.

Tisdag 2 november
”Hjälp, jag har alzheimer!”
Journalisten Henrik Frenkel, grundare av Stiftelsen Alzheimer Life, berättar om två år i det han kallar för Alzheimerland.

Tisdag den 16 november
Enhet för världens skull
Sofia Camnerin, Generalsekreterare i Sveriges kristna råd och ledamot av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Tisdag 30 november
Dan Andersson i ord och ton
Lisbeth Franzon och Per-Åke Lindestad

Tisdag 14 december
”Se, på vår tröskel står…”
Luciafirande med studerande från musikutbildningen vid Bromma Folkhögskola