Senior

Det finns en livaktig och omfattande verksamhet bland äldre människor i Norrmalmskyrkan. Varannan tisdag arrangerar Seniorföreningen träffar för daglediga, alltid med intressanta gäster.

Till utbudet för äldre hör förutom dessa samlingar även resor och körsång. Dessutom är de äldre starkt engagerade i annan verksamhet som vänder sig till alla åldrar, bl.a. gudstjänster, hembesök och värdskap för barngrupper.

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.

Öppna träffar för daglediga

Tisdagar 12.30 jämna veckor inbjuder vi till träffar för daglediga. Dagens gäst svarar för ett intressant program. Det bjuds sång/musik, kaffeservering och en kort andakt. God gemenskap gör dessutom dessa träffar mycket uppskattade. Varmt välkommen hälsar Norrmalmskyrkans Seniorförening!

Se eller hämta hem aktuellt program här

Besök

Äldre och sjuka människor har ibland inte möjlighet att komma till kyrkan, men är ändå en viktig del av församlingens gemenskap. Att då få personliga besök av andra församlingsmedlemmar, som representerar gemenskapen, är betydelsefullt. Många av de äldre besöker andra äldre. Dessutom har församlingen en pastor som är ansvarig för äldreverksamheten i stort. Denne har särskilda möjligheter att besöka människor på sjukhus och i hem, när det behövs. Flera av våra äldre medlemmar bor på det äldreboende som baptistförsamlingarna i Stockholm har – Edsätrahemmet. Norrmalmskyrkans seniorförening är ansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap.