Diakoni

I ett ekumeniskt samarbete med församlingar i Stockholm inbjuder vi till Lunch i Gemenskap. Vi finns också med i projektet Extra kalla nätter (EKN), som erbjuder tak över huvudet under kalla vinternätter för hemlösa EU-migranter.

Tillsammans med andra församlingar stödjer vi arbetet i Sjukhuskyrkan.

Dessutom stödjer vi biståndsorganisationen Diakonias arbete med mänskliga rättigheter och bistånd runt om i världen.

Församlingen bedriver också Språkcafé.