Förrättningar & högtider

I Norrmalmskyrkan hålls förrättningar och högtider genom livets olika skeden.

Barnvälsignelse

Barnvälsignelse

Vi välkomnar det lilla barnet och ber om Guds välsignelse över hela familjen.

Dop

I enlighet med baptistisk tradition döps en människa utifrån sitt eget beslut och i tro på Jesus Kristus.

Vigsel

Två människor bekräftar sin kärlek till varandra inför Gud och omsluts av församlingens förböner och Guds välsignelse.

Begravning

Begravning

Rum för sorg och saknad, tacksamhet och glädje, i hopp om att Guds omsorg räcker bortom döden.

Vill du veta mer om förrättningarna som hålls i Norrmalmskyrkan?