Vi och vår tro

Vi tror på Gud som har skapat världen. Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare. Vi tror på den heliga Anden, vår hjälpare, som är verksam i världen för att uppenbara Guds vilja och kalla till ett liv i Jesu efterföljd.

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron. I församlingens gemenskap får man både bära andra och själv bli buren.

Att vara medlem i Norrmalms baptistförsamling innebär att visa omsorg om varandra och tillsammans skapa en levande kyrka. Församlingen är demokratisk och alla medlemmar har rösträtt när beslut fattas. Medlemmarna delar ansvaret för kyrkan, både det praktiska, det ekonomiska och det andliga. Det kan innebära allt från styrelseuppdrag till gudstjänstmedverkan.

Vår församling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har våra rötter i baptismen men har medlemmar från många olika kristna traditioner. Vi tillhör Equmeniakyrkan som är bildad av tre äldre frikyrkosamfund (Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige). Här hittar du den teologiska grunden för Equmeniakyrkan och här kan du läsa mer om baptismen.

Arvid

”Det jag tänker på direkt är att det känns som hemma i Norrmalmskyrkan. Alla åldrar ryms och man får komma och gå som man är. Norrmalmskyrkan är ett andra hem och församlingen en extra familj.”

Helena

”Ett tag gick jag till kyrkan av vana och plikt. Nu har det blivit ett behov.”

Lisbeth

”Det finns så mycket bra att säga om kyrkan, jag vet inte var jag ska börja eller sluta. Jag kommer till kyrkan för att vara hjälpledare på blåbärskören, sjunga i ungdomskören, medverka i gudstjänster och många andra saker. Ibland kommer jag till kyrkan bara för att plugga i en lugn och trygg miljö. Norrmalmskyrkan är ren glädje och avkoppling, allt jobbigt rinner liksom av en när man kommer in i foajén. Jag hoppas att kyrkan får betyda lika mycket för många andra som den har betytt för mig.”

Vår tro