Vi och vår tro

Norrmalmskyrkan är en växtplats där människor i alla åldrar möts för att växa och fördjupas i gemenskap, liv och tro. Vår vision lyder: ”Vi vill växa i gemenskap med Gud, med varandra och med vår omvärld.”

Vi tror på en Gud som har skapat världen.
Vi tror på Jesus Kristus, vår befriare.
Vi tror på den heliga Anden, hjälparen, som är verksam i världen för att visa på Gud.

Norrmalmskyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Församlingen är demokratisk och alla medlemmar har rösträtt när beslut fattas. Vi har våra rötter i baptismen, men har medlemmar från många olika kristna traditioner. Församlingen tillhör Equmeniakyrkan  – en sammanslagning av tidigare Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

Genom Equmeniakyrkan och biståndsorganisationen Diakonia ingår vi i en stor internationell gemenskap av kyrkor och samfund runtom i världen.

Församlingen tar tydlig ställning för hbtqi-personer.

Läs mer:

Arvid

”Det jag tänker på direkt är att det känns som hemma i Norrmalmskyrkan. Alla åldrar ryms och man får komma och gå som man är. Norrmalmskyrkan är ett andra hem och församlingen en extra familj.”

Helena

”Ett tag gick jag till kyrkan av vana och plikt. Nu har det blivit ett behov.”

Lisbeth

”Det finns så mycket bra att säga om kyrkan, jag vet inte var jag ska börja eller sluta. Jag kommer till kyrkan för att vara hjälpledare på blåbärskören, sjunga i ungdomskören, medverka i gudstjänster och många andra saker. Ibland kommer jag till kyrkan bara för att plugga i en lugn och trygg miljö. Norrmalmskyrkan är ren glädje och avkoppling, allt jobbigt rinner liksom av en när man kommer in i foajén. Jag hoppas att kyrkan får betyda lika mycket för många andra som den har betytt för mig.”

Vår tro