Kyrkobyggnaden

Norrmalmskyrkan ritades av Bengt Carlberg och Stig Hermansson (arkitekter SAR). De använde sig av två huvudytor: ek och terrasitputs.

Nattvardsbordet och dopkällan

I kyrkorummet står nattvardsbordet längst fram i centrum. Här ligger en öppen bibel, det protestantiska arvet med Ordet i centrum. Till höger finns dopgraven/dopkällan med det levande vattnet.

Ljusbäraren

I kyrkorummet finns även ljusbäraren som har en viktig plats i vårt gudstjänstliv. Ljusen i globen uttrycker en del av våra böner.

Katedralfönstret

Katedralfönstret består av 47 kvm i 2 cm färgat glas som sågats, huggits och limmats mellan ramar av järn. Konstnär är Bernt Helleberg och hans motiv bygger på uppståndelsetanken. Genom hela fönstret löper en ljus strimma som vidgar sig, för att slutligen dominera i det sista fältet. Horisontellt och i fönstrets mittfält rör sig mänskliga gestalter och former. De röda formerna längs den övre delen av fönstret gestaltar scener och händelser ur Bibeln.

Textilen

Textilen ”Livets källa” är skapad av Kerstin Ekengren, textilkonstnär från Järvsö i Hälsingland. I verket utgår Livet från Gud, symboliserad av den mäktiga solformationen i textilens övre del. Livet lösgör sig från Gud och söker sig väg mot människorna genom Anden, som i konstverket uttrycks med en fågel med utbredda vingar. Kerstin Ekengren såg fågeln utanför sitt ateljéfönster en morgon och utnyttjade sedan synen i textilen.

Korset är i den kristna tron en bild av Guds möte med människan, den radikala kärlekens symbol. En svag korskontur i textilen levandegör denna centrala trosverklighet. Från korset når Guds kärlek människorna, och den mänskliga existensen finns uttryckt i de fyra pelarna eller livsfloderna. De representerar de fyra evangelierna, som berättar om människans liv i världen och Guds möte med människan.

Från vänster till höger syns Matteus tolv apostlar, Markus med fem kornbröd och två fiskar, Lukas med födelseberättelsen, ängeln, sovande herdar, Josef, Maria och barnet, samt Johannes med den sista måltiden. Samtidigt bildas formen av en nattvardsbägare: ”Detta är det nya förbundet i mitt blod”. Så är det innersta i tron representerat.

Längst ner finns Jordanfloden, platsen för Jesu dop och början till hans gärning.

Orgeln

Den stora orgeln finns på läktaren, med sina trettio stämmor fördelade på huvudverk, ryggpositiv, bröstverk och pedalverk. Orgeln är byggd av Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich, Dresden, och har opustalet 820.

Textilen
Orgeln