Samtal & studiegrupper

Samtal med pastor

Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv.

I det enskilda samtalet kan du ta upp livets olika frågor. Ordet själavård står för att själen, precis som kroppen, mår bra av friskvård. Kanske har du upplevt något svårt och behöver någon som är beredd att lyssna, stödja och be med dig. Här ges också utrymme för personlig förbön.

Bikt finns också som en möjlighet. Det är att inför en pastor i avskildhet bekänna sin skuld och genom pastorn ta emot Guds förlåtelse.

Ett samtal kan också ske som andlig vägledning. Det syftar till att upptäcka Guds närvaro i våra liv. Det viktiga i samtalet är relationen mellan dig och Gud, att få hjälp att lyssna till sitt eget hjärta och till Gud.

Våra pastorer har absolut tystnadsplikt om det som sägs i ett självavårdssamtal eller bikt.

Önskar du personligt samtal? Kontakta någon av våra pastorer.

Språkcafé

Dag: Onsdagar Tid: 13.00-15.00

På Norrmalmskyrkans språkcafé har du möjlighet att på ett informellt och lustfyllt sätt få hjälp med grammatik och uttal genom konversation över en kopp kaffe eller te. Språkcaféet har ett tema vid varje tillfälle och bygger på aktivt deltagande. Språkcafét är öppet för alla, gratis och kräver ingen föranmälan.

Välkommen!

Samtals- och studiegrupper

En samtals – eller studiegrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar och hitta nya tankegångar.

Snickeri

Vi samlas i kyrkans snickeriverkstad varje onsdag, för skapande och gemenskap. Vill du veta mer eller kanske vara med? Hör av dig till info@norrmalmskyrkan.se

Alpha & Beta

Alpha – en kurs som utforskar den kristna tron
Kursen sker under avspända former och vi lär oss om kristen tro samtidigt som vi har trevligt och lär känna nya människor. Varje tillfälle är inriktat på olika frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Kvällarna börjar med att vi äter tillsammans. Sen följer ett föredrag och därefter samtal i den lilla gruppen. Där får alla frågor ställas.
Alphakursens förhållningssätt bygger på att livsfrågor får ta tid, med respekt för varje deltagares individuella process. Kursen omfattar tio kvällar och ett veckoslut. Ämnen är bland annat: 
Vem är Jesus? Varför och hur ska vi be? Vem är den Helige Ande? 
Hur leder Gud oss? 
Ledare: Eva Larsen

Beta – för dig som har gått Alpha
På Beta får vi tillfälle att samtala om de frågor som känns angelägna för gruppen. Det första Beta-tillfället ägnar vi därför åt att tillsammans formulera ämnen. Det kan vara fördjupning av det som tidigare har behandlats i Alpha-kursen, eller helt andra ämnen. Med hjälp av de erfarenheter som den kristna kyrkan samlat på sig genom historien, våra egna livsberättelser och – inte minst – det gemensamma samtalet, söker vi svar på våra frågor – och ställs antagligen även inför nya frågor på vägen. Grundupplägget för Beta-kursen är detsamma som för Alpha: gemensam måltid, därefter input från kursledaren, följt av gruppsamtal. 
Ledare: Stefan Albinsson

Kurskostnad för Alpha respektive Beta: 500 kr inkl. mat.
Datum i höst: 
Onsdag 16 oktober kl 18.30-20.30 – Välkomstmiddag och prova på-tillfälle
Därefter 23/10, 30/10, 6/11, 13/11 och 20/11 samt ytterligare fem tillfällen och en helg under våren.
Tid: Kl 18.30-20.30
Anmälan senast 16 oktober. Alpha: eva@norrmalmskyrkan.se 
Beta: stefan@norrmalmskyrkan.se

Studiegrupper bildas utifrån intressen som visas – hör gärna av dig om du har idéer kring ämne för en studiegrupp!