Samtal & studiegrupper

Samtal med pastor

Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv.

I det enskilda samtalet kan du ta upp livets olika frågor. Ordet själavård står för att själen, precis som kroppen, mår bra av friskvård. Kanske har du upplevt något svårt och behöver någon som är beredd att lyssna, stödja och be med dig. Här ges också utrymme för personlig förbön.

Bikt finns också som en möjlighet. Det är att inför en pastor i avskildhet bekänna sin skuld och genom pastorn ta emot Guds förlåtelse.

Ett samtal kan också ske som andlig vägledning. Det syftar till att upptäcka Guds närvaro i våra liv. Det viktiga i samtalet är relationen mellan dig och Gud, att få hjälp att lyssna till sitt eget hjärta och till Gud.

Våra pastorer har absolut tystnadsplikt om det som sägs i ett självavårdssamtal eller bikt.

Önskar du personligt samtal? Kontakta någon av våra pastorer.

 

Samtals- och studiegrupper

En samtals – eller studiegrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar och hitta nya tankegångar.

 

Pågående samtalsgrupper

De grupper vi har igång just nu är:

Mat och prat för ungdomar
Varannan onsdagkväll träffas vi, äter mat och samtalar kring något ämne.

Lärjungaskap med Apostlagärningarna som guide
En samtals- och studiecirkel utifrån Apostlagärningarna. Varje samling börjar med att vi äter mat tillsammans.

Queer- och befrielseteologiska bibelstudier
Vi läser bibeln utifrån vår tids frågor med bland annat queerteologiska och befrielseteologiska glasögon. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter mat tillsammans.

 

Norrmalmskyrkans studiegrupper bildas utifrån intressen som visas – hör gärna av dig om du har idéer kring ämne för en studiegrupp!