Samtal & studiegrupper

Samtal med pastor

Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vårt liv.

I det enskilda samtalet kan du ta upp livets olika frågor. Ordet själavård står för att själen, precis som kroppen, mår bra av friskvård. Kanske har du upplevt något svårt och behöver någon som är beredd att lyssna, stödja och be med dig. Här ges också utrymme för personlig förbön.

Bikt finns också som en möjlighet. Det är att inför en pastor i avskildhet bekänna sin skuld och genom pastorn ta emot Guds förlåtelse.

Ett samtal kan också ske som andlig vägledning. Det syftar till att upptäcka Guds närvaro i våra liv. Det viktiga i samtalet är relationen mellan dig och Gud, att få hjälp att lyssna till sitt eget hjärta och till Gud.

Våra pastorer har absolut tystnadsplikt om det som sägs i ett självavårdssamtal eller bikt.

Önskar du personligt samtal? Kontakta någon av våra pastorer.

Språkcafé

Dag: Onsdagar Tid: 13.00-15.00 (5 september 2018 blir höstens första tillfälle)

På Norrmalmskyrkans språkcafé har du möjlighet att på ett informellt och lustfyllt sätt få hjälp med grammatik och uttal genom konversation över en kopp kaffe eller te. Språkcaféet har ett tema vid varje tillfälle och bygger på aktivt deltagande. Språkcafét är öppet för alla, gratis och kräver ingen föranmälan.

Välkommen!

Samtals- och studiegrupper

En samtals – eller studiegrupp kan vara ett sätt att tillsammans med andra ställa frågor, söka svar och hitta nya tankegångar.

Snickeri

Vi samlas i kyrkans snickeriverkstad varje onsdag, för skapande och gemenskap. Vill du veta mer eller kanske vara med? Hör av dig till info@norrmalmskyrkan.se

Samtalsgrupp: ”Tro & liv”

Den kristna kyrkan förvaltar en enorm mängd skatter av bibelberättelser, psalmer, teologi och gemensamma erfarenheter. I den här samtalsgruppen tar vi hjälp av dessa skatter i våra funderingar på de egna livsfrågorna i vardagen. Vi ses första gången onsdagen den 12 september 18.30. Då bestämmer vi tider och samtalsämnen för höstens träffar.

Ledare: Stefan Albinsson

Anmälan: senast den 5 september till stefan@norrmalmskyrkan.se

Studiegrupper bildas utifrån intressen som visas – hör gärna av dig om du har idéer kring ämne för en studiegrupp!