Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan. Vår förhoppning är att gudstjänsten ska upplevas meningsfull både för dig som har varit kristen länge, för dig som är ny i tron och för dig som inte vet om du tror.

En typisk gudstjänst:

Gudstjänsten inleds med klockringning och en stund då vi får landa här och nu. Därefter presenteras gudstjänstens tema och vi läser dagens texter ur Bibeln. Predikan knyter temat och texterna till vår vardag.

I gudstjänsten finns utrymme för bön, ljuständning, lovsång och egen reflektion. Den första söndagen i månaden firar vi nattvard. Alla som längtar efter en relation till Kristus är välkommen att ta emot nattvarden.

Vi firar även gudstjänst och andakt vid andra tillfällen, se kalendariet.

Norrmalmskyrkan är anpassad för dig med funktionsnedsättning.

Gudstjänst