Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan. Vår förhoppning är att gudstjänsten ska upplevas meningsfull både för dig som har varit kristen länge, för dig som är ny i tron och för dig som inte vet om du tror.

Under terminerna firar vi även Norrmalmsmässan kl 18.00 – ett fint tillfälle att få avrunda helgen och ladda batterierna inför den kommande veckan.

På torsdagar kl 14-15 är kyrkan öppen för bön, stillhet och ljuständning. Kl 14.30 leder någon av Norrmalmskyrkans pastorer en gemensam andakt i all enkelhet.

 

En typisk fömiddagsgudstjänst, söndagar kl 11

Gudstjänsterna i Norrmalmskyrkan kan se olika ut både vad gäller gudstjänsternas karaktär och själva gudstjänstordningen/liturgin, men för närvarande brukar en typisk förmiddagsgudstjänst vara utformad ungefär så här:

En kvart före gudstjänsten spelar gudstjänstmusikern pianomusik. De som kommer till kyrkan får tillfälle att landa, kanske tända ett ljus eller bara finna sig till rätta i kyrkorummet.

Klockringningen markerar att den gemensamma gudstjänsten börjar. Vi sjunger en psalm eller annan gemensam sång. Någon läser en bibeltext.

I predikan knyts bibelns texter samman med vår egen vardag. Predikan brukar följas av några minuters tystnad för egen reflektion och eftertanke. Därefter brukar det vara någon form av sång eller musik, följt av bön för världen, kyrkan, oss själva och annat som det känns aktuellt att be för.

Gudstjänsten avslutas med en välsignelse. Därefter kan den som vill sitta kvar i kyrkan en stund och kanske tända ett ljus.

Vi firar regelbundet nattvard. Alla som längtar efter en relation till Kristus är välkommen att ta emot nattvarden.

Gudstjänst