Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan. Vår förhoppning är att gudstjänsten ska upplevas meningsfull både för dig som har varit kristen länge, för dig som är ny i tron och för dig som inte vet om du tror.

Under terminerna firar vi även Norrmalmsmässan kl 18.00 – ett fint tillfälle att få avrunda helgen och ladda batterierna inför den kommande veckan.

 

En typisk fömiddagsgudstjänst, söndagar kl 11

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11 och du är varmt välkommen att dela gudstjänstgemenskapen i Norrmalmskyrkan.

Gudstjänsterna kan se olika ut till form och karaktär. Ofta medverkar någon av Norrmalmskyrkans körer.

En typisk förmiddagsgudstjänst brukar vara utformad ungefär så här:

En kvart före gudstjänsten spelar gudstjänstmusikern pianomusik. Vi får tillfälle att landa, kanske tända ett ljus eller bara finna oss till rätta i kyrkorummet.

Klockringningen markerar att den gemensamma gudstjänsten börjar. Vi sjunger en psalm eller annan gemensam sång. Någon läser en bibeltext.

I predikan knyts bibelns texter samman med vår egen vardag. Predikan brukar följas av några minuters tystnad för egen reflektion och eftertanke. Därefter brukar det vara någon form av sång eller musik, följt av bön för världen, kyrkan, oss själva och annat som det känns aktuellt att be för.

Gudstjänsten avslutas med en välsignelse. Därefter kan den som vill sitta kvar i kyrkan en stund och kanske tända ett ljus.

Ungefär var tredje söndag firar vi nattvard i gudstjänsten. Alla som längtar efter en relation till Kristus är välkommen att ta emot nattvarden.

 

Videoandakter

Från och med den 4 april 2020 till och med den 29 augusti 2021 producerade Norrmalmskyrkan videoandakter som lades upp på videotjänsten YouTube.

Du når samtliga videoandakter genom att klicka på denna länk: YouTube Norrmalmskyrkan

Gudstjänst