Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Norrmalmskyrkan. Vår förhoppning är att gudstjänsten ska upplevas meningsfull både för dig som har varit kristen länge, för dig som är ny i tron och för dig som inte vet om du tror.

En typisk söndagsgudstjänst:

Gudstjänsten inleds med klockringning. Dagens gudstjänsttema presenteras och vi läser dagens bibeltexter. Predikan knyter temat och texterna till vår vardag.

I gudstjänsten finns utrymme för bön, ljuständning, sång, musik och egen reflektion. Vi firar regelbundet nattvard. Alla som längtar efter en relation till Kristus är välkommen att ta emot nattvarden.

Vi firar också olika former av gudstjänster och andakter vid andra tillfällen, och håller kyrkan öppen vissa tider för enskild bön, stillhet och ljuständning.

Gudstjänst