Predikan

Vill jag på djupet veta något om en annan människa räcker det inte med att höra vad som sägs om den personen. Det bästa är att lära känna personen, kanske rent av söka sig dit där den bor. För det som sker i ett möte...

I vår egen tid – konflikternas och de hårda motsättningarnas tid – tror jag att, både vi tillsammans som församling och kyrka och som enskilda kristna i våra vardagsliv, har mycket att lära av Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel....

Om vi ställer frågan ”Är Jesus enda vägen till Gud?”, eller om vi påstår att det verkligen är så, behöver vi väl rimligen först svara på vilken Gud, eller vad vi ens menar med Gud?...

Det lilla vandringssällskapet hade redan utstått många strapatser och hårda prövningar, och mött många hinder på vägen. Nu hade de, sent på natten, kommit fram till ännu ett hinder – ett helt oövervinnligt hinder: en stängd, massiv stenport i ett berg. ...