Predikan

Från och med den 4 april 2020 till och med den 29 augusti 2021 producerade Norrmalmskyrkan videoandakter. Här kan du titta på videoandakterna. ...

Jag tror att alla, eller åtminstone de flesta av oss, har åtminstone någon erfarenhet av att ha kommit till en sådan punkt i livet där något måste hända; man måste göra något; ta ett steg i en ny riktning – annars dör man....