Aktuellt

Den 25 december (juldagen) Jesu födelse   Jesaja 9:2–7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå­lar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar...

Den 24 december (julafton) Fredens väg   Andra Samuelsboken 7:1–5, 8b –12, 14a, 16 Kung Da­vid ha­de nu inrättat sig i sitt hus, och Her­ren ha­de låtit ho­nom få ro för al­la fi­en­­der runt om­kring. Då sa­de han till pro­fe­ten Na­tan: ”Här bor jag i ett hus av ce­der­trä, me­dan...