Aktuellt

Med anledning av Coronaviruset vill vi informera att i Norrmalmskyrkan följer vi folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi har dessa förhållningssätt för samlingar i vår kyrka: Tvätta händerna ofta och noga Komplettera med handsprit Undvik onödig närkontakt Kom inte till kyrkan vid sjukdom Var extra försiktig efter besök i högriskområden...

FRAMFLYTTAT TILL 19 SEPTEMBER KL 18 Besked om den kommande konserten med Göran Fristorp Med anledning av det rådande läget med den pågående spridningen av coronaviruset, och med omsorg om publiken, har konserten med Göran Fristorp som skulle ha ägt rum den 21 mars i Norrmalmskyrkan skjutits...

15 FEBRUARI KL 13-16 Välkommen till en skapardag där vi tillsammans får utforska vår tro genom olika kreativa uttryck. Skapardagen mynnar ut i gudstjänsten som vi firar söndagen efter på kyrkoårets tema: ”Det levande ordet”....