Aktuellt

Den 20 april (påskafton) Att göra som man brukar   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:38–42   Studium och reflektion Dagens bibeltext är i evangelieboken egentligen läsningen för långfredagens kvällsgudstjänst. I Johannesevangeliets beskrivning av Jesu begravning nämns två personer: Den ena är Josef från Arimataia. Det här är enda gången Johannes nämner honom, men med...