Aktuellt

Den 3 december (tisdag i första adventsveckan) Skenet bedrar   Jesaja 11:1–10 En gren skall växa ur Jishajs av­hugg­na stam, ett skott skall skju­ta upp ur hans rot. Han är fylld av Her­rens an­de, vis­he­tens och in­sik­tens an­de, klok­he­tens och kraf­tens an­de, kun­­ska­pens och gudsfruk­tans an­de. Han dömer in­te...

Den 2 december (måndag i första adventsveckan) Under taket   Jesaja 4:2–6 Den da­gen skall det som Her­ren låter växa va­ra en pryd­nad och en he­der för dem i Is­­ra­el som räddats, och lan­dets gröda skall va­ra de­ras stolt­het och ära. Och den som är kvar i Si­on, den som...

Den 1 december (första söndagen i advent) Ett nådens år Sakarja 9:9–10 Ro­pa ut din glädje, dot­ter Si­on, jub­la, dot­ter Je­ru­sa­lem! Se, din ko­nung kom­mer till dig. Rätt­färdig är han, se­ger är ho­nom gi­ven. I ring­het kom­mer han, ri­dan­de på en åsna, på en ung åsne­hingst. Jag skall...

Onsdagar kl 18.30-20.30 Alpha och Beta är en rad tillfällen under året med tid för samtal. Varje kväll inleds med en måltid och ett föredrag då vi lyssnar på en ny aspekt av den kristna tron. Klicka här för anmälan, datum och mer information!...