Aktuellt

Den 20 april (påskafton) Att göra som man brukar   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:38–42   Studium och reflektion Dagens bibeltext är i evangelieboken egentligen läsningen för långfredagens kvällsgudstjänst. I Johannesevangeliets beskrivning av Jesu begravning nämns två personer: Den ena är Josef från Arimataia. Det här är enda gången Johannes nämner honom, men med...

Den 19 april (långfredagen) Korset   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 19:17–37   Studium och reflektion Man kan berätta om en händelse på många olika sätt. Beroende på omständigheter, personlighet, preferenser och intressen kan olika detaljer i en och samma händelse bli mer eller mindre viktiga för oss. Så är det också med den...

Den 18 april (skärtorsdagen) Det nya förbundet   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 13:1–17   Studium och reflektion Benämningen skärtorsdag, kommer från ordet skär i betydelsen ”ren”. Namnet ”skärtorsdag” hänger dels ihop med berättelsen om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter; dels med att botgörarna i kyrkan denna dag återupptogs i församlingens fulla gemenskap efter...

Den 17 april (onsdag i stilla veckan) Medynk   Dagens bibeltext Johannesevangeliet 12:44-50   Studium och reflektion ”Om någon hör mina ord, men inte tar vara på dem…” Idag är det dymmelonsdagen. Namnet kommer av att man denna dag ersatte kyrkklockornas metalkläppar med trästavar (”dymlar”), vilka gav en dovare klang. Enligt traditionen är...