Aktuellt

15 FEBRUARI KL 13-16 Välkommen till en skapardag där vi tillsammans får utforska vår tro genom olika kreativa uttryck. Skapardagen mynnar ut i gudstjänsten som vi firar söndagen efter på kyrkoårets tema: ”Det levande ordet”....

Den 25 december (juldagen) Jesu födelse   Jesaja 9:2–7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå­lar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar...