Sjung kör i Norrmalmskyrkan!

Sjung kör i Norrmalmskyrkan!

Det finns lediga platser i vår barnmusik och i vår körsång!

Välkomna att läsa mer här om våra olika körer.

Är du intresserad? Hör av dig till musikskolan@norrmalmskyrkan.se