Author: Norrmalmskyrkan

FRAMFLYTTAT TILL 19 SEPTEMBER KL 18 Besked om den kommande konserten med Göran Fristorp Med anledning av det rådande läget med den pågående spridningen av coronaviruset, och med omsorg om publiken, har konserten med Göran Fristorp som skulle ha ägt rum den 21 mars i Norrmalmskyrkan skjutits...

15 FEBRUARI KL 13-16 Välkommen till en skapardag där vi tillsammans får utforska vår tro genom olika kreativa uttryck. Skapardagen mynnar ut i gudstjänsten som vi firar söndagen efter på kyrkoårets tema: ”Det levande ordet”....