Author: Norrmalmskyrkan

Det händer något med båda, som det ju oftast gör när människor möts. Två främlingar från helt olika livssituationer som hade kunnat passera varandra obemärkt....

Frågan är egentligen inte bara vart vi är på väg, utan även hur eller i vilken anda vill vandrar mot målet: som erövrare eller pilgrimer....

I både Symeon och Hanna förenas två till synes diametralt motsatta förhållningssätt, nämligen å ena sidan beslutsamhet, och å andra sidan öppenhet....

Om chefen skulle hänvisa till Jesu liknelse om vingårdsarbetarna i lönesamtalet ska du dra öronen åt dig. Och det skulle även vara helt uppåt väggarna att använda sig av den i fackliga förhandlingar....