Gudstjänst

Från och med den 4 april 2020 till och med den 29 augusti 2021 producerade Norrmalmskyrkan videoandakter. Här kan du titta på videoandakterna. ...

Sedan gammalt är fastetiden en period under året som många har valt att använda till att fördjupa sitt andaktsliv; bibelläsningen och bönen. Kanske kan Norrmalmskyrkans "Andakt i fastetid" vara en hjälp till det....