Samtal & studiegrupper

Onsdagar kl 18.30-20.30 Alpha och Beta är en rad tillfällen under året med tid för samtal. Varje kväll inleds med en måltid och ett föredrag då vi lyssnar på en ny aspekt av den kristna tron. Klicka här för anmälan, datum och mer information!...