Eva Larsen är Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat för år 2021

Eva Larsen är Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat för år 2021

Eva är församlingsföreståndare i Norrmalmskyrkan, en baptistförsamling tillhörande Equmeniakyrkan. Församlingen har ca 215 medlemmar och en personalgrupp på åtta personer. Eva har ansvar för församlingens barn- och ungdomsverksamhet som består av musikskola, körer, konfirmationsträffar, ungdomsgrupper och bönegrupper. I den verksamheten finns ungefär 250 barn och ungdomar samt ca 30 familjer engagerade.

Det är styrelsen och personalgruppen i Norrmalmskyrkan som nominerat Eva till Arbetsgivaralliansens ledarstipendium.

Mer information om Norrmalmskyrkan https://www.norrmalmskyrkan.se/

 

Stipendiater Arbetsgivaralliansen

 

Styrelsens motivering

Eva har förmågan att se möjligheter i stället för svårigheter när förhållanden förändras och samtidigt energi att göra det som är möjligt. Hon är omtänksam om medarbetarna även när resurserna krymper. Hon har ett stort intresse att möta nya människor och ser till att ge dem en plats i kyrkans gemenskap. Eva företräder ett ledarskap med herdestuk – att se en människa i taget och samtidigt se hela gruppen – ett helhetsperspektiv som ibland kostar på den egna bekvämligheten.

Eva är en mycket värdig mottagare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2021.

 

_______________________________________________

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en person i ledande ställning. Hen ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället.

Tidigare stipendiater:
Helena Esbjörnsson (2020)
Tina Youssef (2019),
Inger Ashing (2018),
Ulrika Sanmark (2017),
Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).