Mat och prat för dig i konfirmandåldern

Mat och prat för dig i konfirmandåldern

Mat och prat för dig i konfirmandåldern
För dig som går i årskurs 8 och 9

 

Är du nyfiken på frågor som rör ditt liv? Då kommer detta att passa dig, för vi pratar mycket om livsfrågor.

Vem är jag? Finns Gud? Varför är livet som det är? Hur blir jag en god människa? Kommer jorden att gå under?

Vi träffas varannan onsdag.

Vi äter kvällsmat tillsammans och samtalar utifrån olika teman. Du behöver inte ha en tro för att delta, men du får möjlighet att ta reda på den kristna kyrkans tro på Gud som en kärleksfull kraft i allas liv.

Ledargruppen består av pastorerna Eva Larsen och Stefan Albinsson och ungdomsledare Isabelle Ravelojaona.

Den som vill är också välkommen att åka på sommarläger på Sjövik i Dalarna. Och för den som vill kan dessa samtalskvällar mynna ut i konfirmation. 

Vill du veta mer, kontakta gärna Eva Larsen på tel 070-794 33 57 eller eva@norrmalmskyrkan.se 

I samarbete med studieförbundet Bilda.