Mat och prat för dig i konfirmandåldern

Mat och prat för dig i konfirmandåldern

Mat och prat för dig i konfirmandåldern
För dig som går i årskurs 8 och 9
2020-2021

Är du nyfiken på frågor som rör ditt liv? Då kommer detta att passa dig, för vi pratar mycket om livsfrågor.

Vem är jag? Finns Gud? Varför är livet som det är? Hur blir jag en god människa? Kommer jorden att gå under?

Vi träffas varannan onsdag kl 19.15-21.00. Start onsdag 23 september.

Vi äter kvällsmat tillsammans och samtalar utifrån olika teman. Du behöver inte ha en tro för att delta, men du får möjlighet att ta reda på den kristna kyrkans tro på Gud som en kärleksfull kraft i allas liv.

Ledargruppen består av pastorerna Eva Larsen och Stefan Albinsson och ungdomsledare Isabelle Ravelojaona.

Den som vill är också välkommen att åka på läger på Sjövik i Dalarna nästa sommar. Och för den som vill kan dessa samtalskvällar mynna ut i konfirmation. Själva konfirmationshögtiden blir i så fall i början av hösten 2021. 

Vill du veta mer, ring gärna Eva Larsen på tel 070-794 33 57. Anmälan sker genom mail till eva@norrmalmskyrkan.se senast 18 september.

I samarbete med studieförbundet Bilda.