Konfirmationsläsning i Norrmalmskyrkan

Konfirmationsläsning i Norrmalmskyrkan

Går du i sjuan eller åttan, eller känner du någon som gör det och som har funderat på konfirmation? I vår startar vi en ny konfirmationsgrupp i Norrmalmskyrkan!

Vi har valt att sprida ut konfirmationsläsningen på 1,5 år för att tempot skall bli lugnare och för att vi skall lära känna varandra bättre. Vi börjar med några konfasamlingar i vår och sommar, 22 juni–4 juli, deltar konfirmandgruppen (samt ca 100 andra lägerdeltagare från hela landet) på ett läger i Dalarna: ”Kristendomsskolan Sjövik”. Under hösten och följade vår fortsätter konfasamlingarna, följt av andra året på Sjövik. I början av hösten 2016 blir det konfirmationshögtid. Ledare är Stefan Albinsson och hjälpledare är Isabelle Ravelojaona.

Låter det här spännande? Här kan du läsa hela konfirmationsbroschyren med mera information, den finns också att hämta i Norrmalmskyrkan, tillsammans med en anmälningsblankett. Vill du veta mera eller anmäla dig kan du  kontakta Stefan Albinsson på stefan@norrmalmskyrkan.se. Senast den 25 januari behöver vi din anmälan! Välkommen med!

konfirmation webb

Foto: Elisabet Ravelojaona, Maria Forsblom, James P Morse