Predikan

Vad är den Gud som möter oss, talar till oss genom sitt ord, lever med oss och som vi tror och förkunnar i församlingen? Är vi förblindade av rädslan att Gud kanske trots allt är en krokodil?...

Även våra egna allra mest innerliga upplevelser av gemenskap och relation med andra förbleknar kapitalt i ljuset av treenighetens gemenskap. Gud är kärlek. Gud är oblandad kärlek utan förbehåll....

Det här lilla avsnittet om bönen verkar vara vara så fullt av förbud och förhållningsregler att det kan få en att fundera på om det är värt att ens försöka be; att fundera på om vi klarar av att be över huvud taget. Och ändå...

Hur gör vi för att växa i vår tro? Och hur gör vi för att behålla det vi har hittat? Många har beskrivit hur de varit på läger och funnits i ett kristet sammanhang, där de verkligen fått vara sig själva och där det har...

Här – i världens vinter – är det dags för en ny berättelse om något eller någon som är större än allt annat....

”Gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.” Är det inte otacksamt av Jesus att säga så? Om de nu tagit av sin dyrbara tid för att ge sig ut på gatan för att uttrycka sitt deltagande och gråta över de dödsdömda...