Predikan

Frågan är egentligen inte bara vart vi är på väg, utan även hur eller i vilken anda vill vandrar mot målet: som erövrare eller pilgrimer....

I både Symeon och Hanna förenas två till synes diametralt motsatta förhållningssätt, nämligen å ena sidan beslutsamhet, och å andra sidan öppenhet....

Om chefen skulle hänvisa till Jesu liknelse om vingårdsarbetarna i lönesamtalet ska du dra öronen åt dig. Och det skulle även vara helt uppåt väggarna att använda sig av den i fackliga förhandlingar....

Världen är inte övergiven! Varje morgon stiger solen upp och ger liv, ljus och värme. Och inte nog med det: Gud själv har i Jesus Kristus stigit in i just denna vår värld....

Vi får slå följe med den rättfärdige Josef och låta det han gör väcka några frågor till oss av personlig och existentiell natur; låta honom vägleda oss på en inre resa....

Bönen för andra söndagen i advent – ”Frälsningens Gud, öppna ditt rike för oss” – är det ena sidan av myntet. Frälsningsmyntets andra, och minst lika viktiga sida är: ”Frälsningens Gud, öppna oss för ditt rike.”...

Inte nog med att det är tillräckligt stressigt nere på stan, för att inte tala om jobbet innan det eventuella juluppehållet – när väl julen kommer förväntas en dessutom tindra med ögonen och känna frid och fröjd! ...

Bibelns texter kan inte betyda precis vad som helst, men beroende på hur du uppfattar vissa centrala begrepp, kan tolkningen av bibeln leda åt helt motsatta håll. ...

Aposteln Paulus skriver på ett ställe att han inte vill predika för andra och själv komma till korta. Om jag skulle följa Paulus på den punkten skulle jag nog inte kunna predika över huvud taget. Jag är nämligen pinsamt medveten om mina tillkortakommanden, och får...