Predikan

Grunden under grunden är att Gud, som är kärlek, har älskat oss och fortsätter att älska oss med en oändlig kärlek....

Vi har just firat Guds Son Jesu Kristi ankomst till jorden som människobarn, och Gud har i denne Kristus, vars födelse vi just har firat, skänkt dig en värdighet och upphöjelse som är helt enastående....

I det barn Maria bar och födde till världen uppenbaras en makt som underminerar de rådande tvingande systemen genom kärlek....

Huruvida tanken på att Gud ska bli allt överallt är en inspirerande tanke, eller om det är en mycket obehaglig tanke, hänger förstås ihop med vad vi egentligen menar med begreppet Gud....

Den där lilla söta åsnan som Jesus red på in i Jerusalem är kanske inte ett så oskyldigt inslag i adventsfirandet som vi tror....

Jorden kan beskrivas som en plats där vissa tar sig en frihet eller ett tolkningsföreträde som innebär att det fysiska, psykiska och andliga livsutrymmet krymps ihop för andra. Eller där tiggaren utanför min ICA-butik helst ska bort eftersom hen ger medelklassen dåligt samvete, vilket leder...

Detta är den tredje predikan i en serie om fyra på temat ”Tillsammans för livet”. Temaserien anknyter till Kyrkornas världsråds dokument ”Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring.”...