Konfirmation

Har du funderat på konfirmation? Norrmalmskyrkans konfirmationsläsning är utspridd på 1½ år. På så sätt blir det ett lugnare tempo och vi får mer tid på oss att lära känna varandra.

Vi har fyra samlingar under våren. Då är vi först med under gudstjänsten, därefter har vi en egen samling där vi pratar om det som gudstjänsten handlat om.

På sommaren åker vi på läger i Dalarna, till Kristendomsskolan Sjövik. Sjövik samlar ca 100 tonåringar från hela landet, fördelade på fyra årskurser. Årskurs 1 vänder sig till de som har gått ut sjuan eller åttan så vi räknar de två första årskurserna som en del av Norrmalmskyrkans konfirmationsläsning.

Under hösten och efterföljande vårtermin fortsätter vi med söndagssamlingar, följt av andra året på Sjövik. Därefter blir det konfirmationshögtid.

Kristendomsskolan Sjövik arrangeras av ett antal distrikt inom Equmeniakyrkan i samarbete med Sjöviks folkhögskola. Lästillfällena i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Vilka får vara med?

Undervisningen är öppen för alla som önskar. Att delta i konfirmationsläsning är ett bra sätt att få kunskap om grunderna i kristen tro, samtala om viktiga livsfrågor och få dela tankar och erfarenheter med andra tonåringar och vuxna – allt i en miljö som präglas av lyhördhet och respekt för varandra.

Vad kostar det?

De samlingar som hålls i Norrmalmskyrkan är gratis, förutom en mindre summa för fika/mat. Lägeravgiften för Sjöviksveckorna är 3.985 kr. Syskonrabatt utgår med 900 kr och det finns möjlighet att söka stipendium hos vår diakon.

Vad är konfirmationsläsning egentligen?

Konfirmationsläsning är undervisning och samtal om kristen tro, människosyn och världsuppfattning. Undervisningen är öppen både för den som kallar sig kristen och den som inte gör det. Alla deltagare är viktiga och bidrar till det gemensamma samtalet om tro, tvivel och sökande. Läsningen är också en förberedelse inför konfirmationen. I den kyrkotradition som Norrmalmskyrkan tillhör kallas konfirmationsläsning ofta för ”kristendomsskola”.

Men vad är konfirmation då?

Konfirmation betyder egentligen ”bekräftelse” och har enligt kristen tradition varit bekräftelse och bejakande av dopet. Vid konfirmationen omsluts ungdomarna av församlingens förbön om Guds kraft och ledning i livet. Hos oss i Norrmalmskyrkan är konfirmationsgudstjänsten en avslutning på lästiden. Man måste inte vara ”färdig” med sin tro eller sina funderingar för att vara med.

Måste jag vara döpt för att kunna konfirmeras?

Norrmalmskyrkan tillhör den gren av den kristna kyrkan som kallas baptismen. Enligt baptismen får varje människa själv ta ställning till om hon vill döpas eller inte. Baptister döper inte spädbarn eftersom vi menar att individen själv ska få uttrycka att hon vill döpas. Men i Norrmalmskyrkan (liksom i de flesta baptistkyrkor i Sverige) finns även många människor som står i andra doptraditioner, och som är döpta som barn.

I Norrmalmskyrkan utformas konfirmationsgudstjänsten så att hela konfirmandgruppen finns med framme i kyrkan vid förbönen/konfirmationsmomentet. Genom förbönen bejakar församlingen att var och en är sedd av Gud och finns i Guds stora omsorg. För dem i gruppen som är döpta blir förbönen även en bekräftelse av dopet.

Jag är redan konfirmerad – får jag ändå åka till Sjövik?

För dig som redan är konfirmerad eller har läst tidigare finns möjlighet att följa med till Sjövik åk 2. Vi vill i så fall att du också är med på samlingarna i kyrkan med det övriga Norrmalmsgänget. Hör med någon av kyrkans pastorer om ett lämpligt alternativ.

Här kan du läsa eller hämta hem den aktuella konfirmationsbroschyren.

Konfirmation
Kristendomsskolan Sjövik