annandag påsk Tag

Jeremias budskap från Gud om återkomst från ofrihet och fångenskap får en ytterligare dimension i ljuset av Kristi uppståndelse....